Zondagen van de filosofie

Op 25/03/2018: regelmatige filosofische bijeenkomsten