Over Human(art)istic

Human(art)istic 20/21

Festival for arts, science & philosophy

Human(art)istic is een interdisciplinair en multimediaal project, dat vanuit een vrij(kunst)zinnige inspiratie een bijdrage wil leveren aan een meer humane samenleving.

De editie 2020/2021 zal conform de huidige gezondheidsmaatregelen uit afzonderlijke projecten bestaan, die over een langere periode aan het publiek zullen worden voorgesteld. Hoewel Human(art)istic dit jaar niet plaatsvindt onder de vorm van festival, willen we ook in deze editie mogelijkheden bieden aan kunstenaars en denkers om nieuwe producties en visies te ontwikkelen.

☞ UPCOMING: Ademrood (performance-installatie + expo, 11/10 » 7/11/2020) 

Onder de vorm van een veelheid aan artistieke uitdrukkingsvormen willen we met Human(art)istic een platform aanbieden dat andere denk- en levenspraktijken in het leven kan roepen. Omdat elk project zijn eigen gemeenschap en publiek vormt, richten we ons niet naar een specifieke doelgroep. Via de ervaring van elke voorstelling wordt iedereen uitgenodigd tot reflectie en dialoog omtrent de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze. Hierdoor proberen we mensen te stimuleren om zelf vorm te geven aan hun bestaan en de gemeenschap waarin ze leven.

 

Mission statement 

Human(art)istic wil een open platform zijn voor denkers, kunstenaars en publiek om de zoektocht aan te gaan naar dat wat ons verbindt in een wereld die steeds complexer (complex: ingewikkeld, samengesteld, verweven) wordt. Binnen de tijdelijke gemeenschap die we samen vormen gedurende een evenement of voorstelling, willen we eenieder de mogelijkheid bieden om deel te hebben en deel te nemen aan het gemeenschappelijk experiment om in steeds veranderende tijden de durf te hebben om tot kritische, maar ook tot verzoenende dialoog te komen.

Door ruimte te creëren voor experiment en verdiepend onderzoek willen we een broedplaats zijn voor vernieuwende, regenererende perspectieven die verstarrende denk- en leefwijzen weten te doorbreken. We zijn ervan overtuigd dat zowel de intellectuele als de esthetische ervaring de aanleiding kunnen zijn tot daadwerkelijke verandering. Hierdoor benadrukken we niet alleen de kracht van de mens in een gemeenschap, maar geven zo ook terug stem aan de mens als individu.

Vanuit het vrijzinnig humanisme als een open en dynamische levensbeschouwing wil Human(art)istic Project via kunst en creativiteit het experimentele vermogen bevorderen en nieuwe denkbeelden waarneembaar en publiek maken.

 

Team

Jan Van den Brande
jan.vandenbrande@demens.nu 
0032 498 57 32 66

Merel Thijs 
hello@humanartistic.org
0032 487 24 16 92

Geraldine Vanspauwen
hello@humanartistic.org
0032 479 80 29 90