Over Human(art)istic

HuisvandeMens Brussel, in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, presenteert Human(art)istic Festival

Human(art)istic Festival @ Beursschouwburg

Wij organiseren een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze in een globaliserende wereld.

De thema's worden vanuit wisselende invalshoeken en expertises belicht : wetenschappers, journalisten, kunstenaars, ervaringsdeskundigen, sociale werkers, …

Diverse kunstvormen en media krijgen hierin een centrale plaats om de morele verbeelding van het publiek te stimuleren.

☞ Kom naar Human(art)istic Festival 2019 in de Beursschouwburg op 19, 20 en 21 maart 2019

Mission Statement

Human(art)istic Festival wil vanuit een vrij(kunst)zinnige inspiratie een bijdrage leveren aan een meer humane samenleving.
Door te onderzoeken wat de invloed is van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, wil het mensen de kans geven zich te (her)oriënteren  in een wereld die steeds complexer wordt.

Verschijnselen zoals de globalisering, de verstedelijking, de migratiestromen, de toenemende kloof tussen arm en rijk,  de vernietiging van de biosfeer, technologische innovaties en de nieuwe media, confronteren ons met nieuwe vragen over wat het betekent mens te zijn en onze relatie met de wereld.
De situatie waarin wij ons bevinden, dwingt ons niet alleen het humanisme opnieuw te doordenken, maar ook de vraag te stellen naar welke gemeenschappelijke toekomst wij ons willen engageren. Vanuit het vrijzinnig humanisme als een open en dynamische levensbeschouwing, probeert Human(art)istic Project mensen te stimuleren om zelf vorm te geven aan hun bestaan en de gemeenschap waarin ze leven.

Team

Jan Van den Brande
jan.vandenbrande@demens.nu 
0032 498 57 32 66

Raffi Aghekian 
raffi.aghekian@demens.nu 
0032 486 93 51 43