Human(art)istic Festival is een interdisciplinair en multimediaal festival, dat vanuit een vrij(kunst)zinnige inspiratie een bijdrage wil leveren aan een meer humane samenleving. In deze editie loopt de zorg voor het kwetsbare als een rode draad doorheen alle programmaonderdelen die in het festival aan bod komen. Lees meer...