Onze verrassende straatkunst op de VUB viert de verlichting in het Arabisch [video]

Festival 2019

STREET ARTIST DEMAONE ZET GROOT NIEUW KUNSTWERK (70m²) OP VUB-CAMPUS

In opdracht van Human(art)istic Festival nam de Brusselse straatkunstenaar met Marokkaanse roots Demaone (lid van de roemruchte Brusselse graffiticrew CNN199) de campus van de VUB in Elsene onder handen.

Hij verdiende zijn sporen (en liet ze er ook na) in verschillende Europese, Amerikaanse en Afrikaanse grootsteden en zet nu opnieuw zijn stelling op in Brussel. Net als de stad zelf, flirt Demaone in zijn werk met schoonheid en ruwheid, traditie en vluchtigheid. 

Zijn kalligraffiti, een krachtige mengvorm van Arabische kalligrafie en graffiti, is een spraakmakend tegengif voor vlak en grijs.

Tanwir

'TANWIR' valt er te lezen in Demaone's nieuwste creatie, wat Arabisch is voor 'verlichting'. Hij geeft er hier een hedendaagse artistieke invulling aan in het hart van de universiteit, op een plek waar Kant's 'durf te denken' nog steeds actueel is en de verlichting een nooit voltooide levenskunst is.
Het kunstwerk is 10 meter lang en 7 meter hoog.

Rector Caroline Pauwels:

"Bij de aanvang van mijn mandaat als rector kwam ik tot de bedenking dat de drie woorden in de naam van de VUB  - nl. vrije, universiteit of universitas en Brussel- de identiteit van de VUB legitimeren. Vrijheid, vrij onderzoek en het vrije denken. De universitas heeft betrekking op het universele karakter van het verlichtingsdenken als work in progress. Daarom is het zo belangrijk de universiteit met de stad te verbinden. Want ik zie Brussel niet enkel als een probleem – zoals daar soms over wordt gedacht – maar ook als een mogelijkheid."

Naar het forum Stadsactivisme en de commons

Tanwir