Nobelprijswinnaar en mensenrechtenactivist Ahmed Galai sprak op Human(art)istic Festival 2018!

Festival 2018

Ahmed Galai speelt een prominente rol in De Tunesische Liga voor de Mensenrechten, die binnen het Kwartet voor de Nationale Dialoog de Nobelprijs voor de Vrede 2015 ontving vanwege zijn rol in de democratisering van het land.

Ahmed Galai: 'Het aangaan van een nieuwe relatie tussen de twee oevers van de Middellandse Zee is één van de uitdagingen waarmee de Tunesische samenleving wordt geconfronteerd.'

Wij spraken met Ahmed Galai in Tunesië:

Europa heeft nood aan stabiele, democratische en welvarende landen aan haar zuidelijk grens. In het kader van een nieuw partnerschap vergt dit grote inspanningen op het vlak van concrete samenwerking en de ontwikkeling van uitwisselingen. In dit opzicht is Ahmed Galai vooral geschokt door het Europese antwoord op het migratieprobleem, dat volgens hem niet uitsluitend over veiligheid kan gaan.