Human(art)istic Festival participeert in internationaal onderzoek naar 'sociale verbeeldingen’

Festival 2018

Hoe verbeelden mensen zich de zin van hun bestaan in een geglobaliseerde wereld? In onze moderne tijd hebben de 'Grote Verhalen' afgedaan, maar de relatie tussen de seculiere samenleving en religie staat wel opnieuw hoog op de agenda.

Hoogleraren Laurens ten Kate en Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek Utrecht) kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie om een nieuw internationaal consortium, genaamd SIMAGINE, te ontwikkelen dat onderzoek gaat doen naar zogenaamde 'sociale verbeeldingen’. In de komende drie jaar gaan wetenschappers uit de VS en Europa samenwerken om het project ‘Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World’ vorm te geven.

Human(art)istic Project zal vanuit de VUB participeren in SIMAGINE. Het begrip 'sociale verbeeldingen’ biedt een relevant conceptueel kader voor de activiteiten binnen dit project. Omgekeerd vormt het project een soort experimenteerruimte, waar theoretische perspectieven in praktijk kunnen worden gebracht. Het lijkt ons interessant om theorie en praktijk zo met elkaar te kunnen verbinden.

In 2007 was Hans Alma de eerste vrouw die rector magnificus werd aan een Nederlandse universiteit, namelijk aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Hans Alma zal naar Human(art)istic Festival in de Beursschouwburg komen op 7 en 8 maart 2018 om te praten over de sociale kracht van verbeelding en het belang van kunst voor humanisme.