Human(art)istic Festival 2019 : de zorg voor het kwetsbare

Festival 2019

Ontdek het programma van Human(art)istic Festival 2019

"On ne se bat bien que pour les causes qu’on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s’identifiant." 
René Char: Feuillets d’Hypnos, 63

We kunnen alleen goed strijden voor de zaken die we zelf vormgeven en waaraan we ons verbranden door ons ermee te vereenzelvigen. – vertaling Piet Joostens

Human(art)istic Festival is een interdisciplinair en multimediaal festival, dat vanuit een vrij(kunst)zinnige inspiratie een bijdrage wil leveren aan een meer humane samenleving.

In deze editie loopt de zorg voor het kwetsbare als een rode draad doorheen alle programmaonderdelen die in het festival aan bod komen.

Kwetsbaarheid is een toestand die alle mensen eigen is. Als lichamelijke en behoeftige wezens zijn we onderling afhankelijk en aangewezen op de zorg van anderen. Bovendien is kwetsbaarheid een gemeenschappelijk kenmerk, dat we met alle levende wezens en onze planeet delen. In een wereld van geïntensiveerde ecologische dreigingen en radicale ongelijkheden is die kwetsbaarheid meer dan ooit aan de orde.

Met Human(art)istic wensen we niet alleen die kwetsbaarheid als basisconditie van het leven zichtbaar te maken, maar ook bij onszelf en het publiek een attitude van zorg te ontwikkelen. Zorg die zich niet enkel beperkt tot onszelf en onze naaste omgeving, maar die zich ook uitstrekt naar alle mensen en soorten waarmee we op deze wereld leven. Uiteindelijk gaat het om de eenvoudige gedachte dat we allen gemeenschappelijk deel uitmaken van eenzelfde wereld: een wereld die enkel duurzaam kan zijn, in de mate dat we bereid zijn die met alle levende wezens gezamenlijk te delen.

Maar de ambitie van Human(art)istic is niet alleen mensen hierover te sensibiliseren. Onder de vorm van forums en een veelheid aan artistieke en andere uitdrukkingsvormen wil het ook praktijken in het leven roepen die ons de weg tonen naar een meer menselijke samenleving.  Dat wil zeggen dat het vanuit een vrijzinnig en kosmopolitisch georiënteerd humanisme aan mensen de mogelijkheid wil geven om zelf vorm te geven aan hun bestaan en de gemeenschap waarin ze leven.

Ontdek het programma van Human(art)istic Festival 2019